โครงการอาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี (บ้านสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าสวัสดีปีใหม่ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 นายสรชัด สุจิตต์ และนายบุญชู จันทร์สุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวเห่งประเทศไทย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานประปาสุพรรณบุรี สำนักงานไฟฟ้าสุพรรณบุรี บริษัท TOT จำกัดมหาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า และจุดตรวจสถานีตำรวจ ตำบลโคกโคเฒ่า รวมถึงผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)