ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ และโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม (EndNote X7)