นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จัดสัมมนา ในหัวข้อ “เปิดประตู่สู่ฝัน ( Open Mind Find Your Dream)  และได้รับเกียรติจาก คุณชนรรธร วชิรขจร หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน Emirates Airline เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวก่อนจะสมัครงาน และเรื่องราวชีวิตก่อนการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และหลังการทำงาน รวมถึงถามตอบปัญหา QA โดยมีอาจารย์สิทธินันท์ มณีหล่อสวัสดิ์ (โค้ชแหม่ม) เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติ นางสาวนวพรรษ รอดเกิด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2557 เวลา 09.30 -15.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน