ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ในด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและพัฒนางานในด้านดังกล่าว ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557