เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมฟรี สอนทำกระทงประดิษฐ์กระทงจากชาม BIO ชานอ้อย  วัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ ที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นกระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสวยงามและสามารถทำได้เองโดยใช้เวลาไม่มากอีกด้วย โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมทั้งมีผู้สื่อข่าวจากช่อง 3 แฟมิลี่ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2  (ภาพ/ข่าว ณัฐวุฒิ ไตรจักร์วนิช นักศึกษาฝึกงาน)