รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เข้าร่วมรายการข่าว 10 โมง  ทางช่อง ไทยทีวี   ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10: 00 -11: 00 น.  โดยมีคุณพรรทิภา  สกุลชัย  หรือ คุณติ๋มทีวีพูล  ประธานกรรมการ  ช่องไทยทีวี และ   เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ  สถานีโทรทัศน์ ทีวีพูล  ไทยทีวี   วันที่ 4 พฤศจิกายน   2557 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )