คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดงานนิทรรรศการสัปดาห์อาเซียน “สภาวการณ์การศึกษาไทยและระบบการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการอาเซียนเพื่อให้ความรู้ และร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามเกมส์อาเซียน ฯลฯ  ณ บริเวณหน้าอาคาร 2  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 (ภาพ/ข่าว: พศิน)