ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน สืบสารประเพณีลอยกระทงอาเซียน 2557 โดยมี ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานแก่ท่านประธานในพิธี  ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการประกวดนางสาวนพมาศ สไตล์อาเซียน การประกวดนายสาวนพมาศ สไตล์อาเซียน  การประกวดกระทงเพื่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธรและคลองบางบำหรุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วัยที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )