นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน รักษาราชการแทนรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2557 เรื่องการเตรียมการจัดงานประเพณีตรุษจีนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 22557 และเวลา 13.00-16.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมกราคม 2557 เรื่องการเตรียมความพร้อมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ.2557) “ศรีสุพรรณเกมส์” โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 9.30-12.00 น. (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)