เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ดร. นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Presentation to Thai Students โดยนักศึกษาจาก University of Teacher Education Styria, Austria จำนวน 10 คน ได้แนะนำให้เพื่อนๆนักศึกษาชาวไทยได้รู้จักประเทศออสเตรีย ในบริบทต่างๆ ทั้งด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม และด้านการใช้ชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )