มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมเดินขบวนแห่งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดงานโดยได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้เปิดพิธีในครั้งนี้ ณ สุสานไตรลักษณ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557