โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรทุกท่านร่วมแต่งกาย เพื่อเข้ากับกิจกรรมในวันคริสต์มาสโดยมี ซานตาครอส แจกของขวัญให้กับเด็กๆ ซึ่งการแสดงเริ่มด้วย การแสดงของนักเรียนประถมศึกษาทุกคนร่วมร้องประสานเสียง เพลงคริสต์มาสกับเครื่องอิเล็คโทนโดยมีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นตัวแทนเล่นดนตรี และกิจกรรมเต้นประกอบเพลง คริสต์มาสแด๊นซ์  มีกิจกรรมแลกของขวัญ และร่วมรับประทานอาหารเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วย เด็กๆทุกคนต่างมีความสุข สนุกสนานในกิจกรรม