ดร.ขวัญนภา  สุขคร  ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ในฐานะที่ปรึกษาการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2558 สภาเกษตรกรแห่งชาติ                 นำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี เรื่อง “สภาเกษตรกรแห่งชาติกับการปฏิรูปภาคการเกษตรที่ยั่งยืน” ซึ่งในการเปิดประชุมได้รับเกียรติจาก นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน

นอกจากนี้ ในการจัดประชุม ยังได้รับเกียรติจาก นายอานันท์  ปันยารชุน  อดีตนายกรัฐมนตรี ในการเป็นองค์ปาฐก เพื่อปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปภาคเกษตร” และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ             รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเป็นองค์ปาฐก เพื่อปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย” พร้อมทั้งมีการเปิดเวทีเสวนาในประเด็น เรื่อง “บทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติกับการปฏิรูปภาคการเกษตรและประเทศไทย และการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคาร                       ชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 2,300 คน