สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร  ครั้งที่ 2  โดยผลการแข่งขัน 30 มีนาคม 2558 กีฬาฟุตซอลชาย ทีม วราภรณ์ ชนะ ทุนมนุษย์  4:1   ทีมโรงแรมสวนดุสิต เพลส  ชนะ ยานพาหนะ 8 : 4 และ แชร์บอลหญิง ทีม ทุนมนุษย์  ชนะ Sci-Tech  46:24  ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )