วันที่ 25 เมษายน 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับบริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด ได้จัดกิจกรรมการทำเบเกอรี่ โดยมีคุณชาคริต แย้มนาม และ เชฟชุมพล แจ้งไพร เป็นวิทยากรรับเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารให้กับบุคคลทั่วไป