ผศ.กานดา  โต๊ะถม  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  นำบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมโครงการ “ฝึกจิตคิดบวก” ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอยุธยา  โดยโครงการนี้จัดให้บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ  ถวายสังฆทานและร่วมฟังธรรมเทศนา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่