ผศ.กมลวรรณ อินอร่าม อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับเชิญจากองค์กรWorld Blind Union Asia Pacific ( WBUAP) เป็นคณะกรรมการตัดสินในโครงการ Onkyo World Braille Essay Selection Committe โดยมีอาจารย์ทยุ เกื้อสกุล เป็นผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2558 ณ เมือง kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ที่ผ่านมา