ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและทักทายสมาชิกชมรมกล้วยไม้สวนดุสิต ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการพบปะพูดคุย เลี้ยงสังสรรค์  ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: พศิน