มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม2015 IYF World Camp Thailand โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำให้กับเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ซึ่งได้มาจากหลากหลายสถาบันในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง วันที่ 29 ตุลาคม 2558