ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI) ครั้งที่ 5(10)/2558  โดยมีวาระสำคัญเรื่อง บทสรุปผู้บริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (BI) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)