ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ออกแนะแนวการศึกษาต่อ  ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม และโรงเรียนสามัคคีศึกษา  จังหวัดตรัง เมื่อวันพุธ ที่16 ธันวาคม 2558   โดยคณะอาจารย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและนักเรียนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นจำนวนมาก