ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เวย์ อีสแมน  ผู้บริหารของ Rutgers Business School   ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง  “ The Path to Excellence in Business School … Why Business Matters ” เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรในครั้งนี้  ณ ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 17 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )