วันพฤหัสบดี ที่17 ธันวาคม2558 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมรายการสัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุ UFM. 97.75 สถานีวิทยุของกลุ่มวัยรุ่นยอดนิยมของจังหวัดตรัง โดยอาจารย์กฤษ นวลจันทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่1 น้องบุ๋ม ร่วมรายการกับดีเจบี จิรกุล เวลา 10.00-10.30 น. โดยมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย