รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวนดุสิตโพล  ครั้งที่ 6/2558  มีวาระสำคัญดังนี้ การจัดทำวารสาร 24 ปี สวนดุสิตโพล สรุปผลการดำเนินงานของบุคลากรสวนดุสิตโพลเดือนพฤศจิกายน 2558 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร กงศุลใหญ่ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ โดยมี นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล  และนางสาวนันท์ธิญา  ศฤงค์สวัสดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าประชุมด้วย  ณ ห้องลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 22 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว : พศิน)