อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นประธานในการประชุมโครงการมาตรฐานอาหารสู่การยกระดับคุณภาพบุคลากรและการบริหาร กิจกรรมตรวจสอบรายการอาหารและสูตร ตามหน่วยงานภายในสวนดุสิตที่ผลิตด้านอาหาร เช่น โรงแรมสวนดุสิต เพลส ครัวสวนดุสิต โฮมเบเกอรี โรงเรียนการอาหารนานาชาติ Culinary ฯลฯ  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ ห้องลิขิต2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 22 ธันวาคม 2558 (ภาพ/ข่าว : พศิน)