ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาและคณะกรรมการการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2558  โดยมี ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.