คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ และ ดร.กรวินท์  เขมะพันธุ์มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ทรงศักดา  ชยานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา