สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาศาลหลวงปู่ชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเยาวภา สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558  (ภาพ/ข่าว: สรรค์วเรศ)