โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาจาก Liverpool John Moores University ในวันที่ 15 , 19 , 29 มกราคม 2558 โดยมี อ.วิไลรัตน์ กรนพเกล้า ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอาหารไทย ในเมนู กระทงทอง ต้มข่าไก่ และ ผัดไทย และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบประกาศนียบัตรให้กับคณะนักศึกษา ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต