มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองปาน องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจัดงานเทศกาลงานดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของดอกเสี้ยวบานและได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนของชาวป่าเหมี้ยง โดยได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดพิธี  ซึ่งภายในงานได้มีการจัดการแสดงพื้นบ้าน การละเล่นต่างๆ รวมถึงการแสดงแบบผ้าทอและเครื่องประดับของบ้านแจ้ซ้อนเหนือ การสาธิตการประกอบอาหารพื้นเมือง อาทิ ลาบหมูคั่ว อบไก่ ข้าวเหนียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่ายดอกเสี้ยวบาน รวมถึงมีการจัดแสดงสินค้า OTOP เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมตลอดทั้งงาน ณ ลานดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง อุทยานแห่งชาติ              แจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วันที่ 27-1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558