ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์  โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม มีวาระการประชุม เรื่อง  ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย(รมป.2) , การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2558 , การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 , การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558  และเรื่องอื่นๆ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558ณ  ณ ห้องประชุมศูนย์ฯนครนายก