ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักศึกษาคณะครุศาสตร์จัดงาน BYE NIOR สานสัมพันธ์จากใจน้อง สู่รุ่นพี่ปี 54” (RED & WHITE NIGHT PARTY) เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และคณาจารย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรม อาทิ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 กล่าวอำลา การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปฐมวัย) การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปฐมวัย) วงดนตรีบรรเลง การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ปฐมวัย) จับสลากลุ้นรางวัล และคอนเสิร์ตอำลานักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 5 (ปฐมวัย) เพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง และสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่าอีกด้วย  (ภาพ/ข่าว : นายครรชิต อนุกูล)