ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรักพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ