บริษัทอ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่กราฟฟิค และไอที

ยินดี
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน-สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา