เมื่อวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู-อาจารย์, นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย โรงเรียนหนองฉางวิทยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา  โดยมีอาจารย์กฤตนพ ทองธิติพร เป็นหัวหน้าทีมแนะแนวในครั้งนี้