วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง โดย ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้การต้อนรับ แนะนำโรงเรียนสาธิตฯ ข้อตกลงต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเล็กแก่ผู้ปกครองเด็กทั้งห้าระดับชั้น คือ บ้านหนูน้อย บ้านสาธิต อนุบาล1, 2 และ3