อาจารย์กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ ผู้จัดการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรโรงสีข้าวสวนดุสิต ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัท โคโย้ ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่กระบวนการผลิตและมาตรฐานคุณภาพข้าวของโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี และแปลงนา ณ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตและกรีนเทคโนโลยี จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559