ดร.สุวิชชา  เนียมสอน  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )