ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอาคารที่พัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต