กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการร่วมบริจาคโลหิต ให้เลือด..ให้ชีวิต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาค  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พศิน