วันที่ 25 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรขนมหวานร่วมสมัย รุ่นที่ 2 โดยมีการสอนทำขนมหวาน ฮันนี่โทส เครปโรล ไอสกรีมวานิลลา วิทยากรในการฝึกอบรม โดย อาจารย์สาวตรี ณุวงศ์ศรี อาจารย์ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์ อาจารย์พนม ทองมาก และคณะบุคลากรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อำเภอห้วยยอด