ประกาศรายชื่อผู้เข้าพักภาคเรียนที่ 1 2559 รอบที่ 2

ประกาศการซ้อมย่อยของบัณฑิต มสด. ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ปีการศึกษา 2557-2558)
กำหนดการโครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เป็นคนดี" นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59