ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  8/2559 โดยมีวาระเรื่อง สรุปจำนวนบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  กิจกรรมบูรณาการและการเชื่อมโยง เพื่อลงสู่การปฏิบัติระหว่างสำนักกิจการพิเศษกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 แผนการบริการโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 30 สิงหาคม 2559 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)