นางรัชนีกร พลวิชิต ผู้อำนวยการกองกลาง และ อ.จันทร์จนา  ศิริพันธ์วัฒนา ประธานโครงการบริการอาหารและขนมอบโฮมเบเกอรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับ คณะจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย  ในการศึกษาดูงานและบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการจัดการผลิตอาหาร และขนมอบเชิงพาณิชย์  พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขนม โฮมเบเกอรี ณ ห้องประชุมครัว 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)