ขอเชิญพี่ๆน้องๆผู้มีใจจิตอาสาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ” ณ มัสยิดนูรุลกะรีม ต.สองพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี วันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นางสาวอริษา เทศทอง เลขบัญชี 135-4-78207-8 สอบถามรายละเอียดได้ที่  นางสาวนัสรินทร์ โทร. 084-4943217 หรือนางสาวพัชรกิตต์ โทร. 080-8684029 จัดโดย ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Volunteers Camp

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย อาคารเรียนเอนกประสงค์(อาคารเรียน ๙) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑ รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องสำนักงาน อาคารเรียน ๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ จำนวน ๑ รายการ