เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ศูนย์ฯลำปาง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรม งานตามบุญรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2559 โดยมีนายสมเกียรติ ตันตรกูล นานอำเภอเมืองลำปาง และ พระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำปางที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหาแนวทางในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสม ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำปาง