บุคลากร นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูปกับอำเภอหัวหิน เทศบาลหัวหินและประชาชนทั่วไป เพื่อบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ครบ ๑๕ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ประตูเสด็จฯ ด้านหน้าวังไกลกังวล