คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว  ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ  ณ อาคารรักตะกนิษฐ  ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 27 ตุลาคม 2559  (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)