ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  บรรยายพิเศษ แนะนำวิทยาเขตฯให้กับสโมสรโรตารี่สุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559