คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ร่วมแสดงความไว้อาลัยและสำนึกพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1